top of page
Familie thuis

AANMELDINGSFORMULIER VOOR KIND

Heeft uw minderjarig kind of meerderjarig kind met beschermingsstatuut de diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) gekregen en wilt u thuisbegeleiding aanvragen? Dat kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

Belangrijke info: met deze aanmelding staat uw kind nog niet op de wachtlijst. Wanneer we de aanmelding hebben ontvangen, verwerken we uw gegevens zo snel mogelijk. Indien er gegevens ontbreken, worden deze bij u opgevraagd. U ontvangt nog een bevestiging van deze aanmelding via mail.

1. GEGEVENS KIND
2. GEGEVENS OUDER(S)
3. VERWIJZING EN DIAGNOSE
Diagnoseattest of -verslag uploaden
4. BUDGET

Indien u op alle vragen 'nee' antwoord, kan uw kind gebruik maken van RTH (Rechtstreeks toegankelijke hulp'

5. BIJKOMENDE INFORMATIE
bottom of page