samenspel

ASSORTI

ASSorti richt zich op volwassenen met de diagnose autisme en een vraag naar uitbreiding van hun sociale contacten.

Cliënten worden ondersteund in het maken en onderhouden van sociale contacten. De begeleiders proberen een brug te vormen tussen twee of meer cliënten onderling of cliënten en autismespecifieke vrijetijdsinitiatieven. Dit wordt gedaan door kortdurend te ondersteunen in het leggen van nieuwe contacten, plannen van afspraken, zoeken naar gemeenschappelijke doelen en/of ondersteunen van sociale vaardigheden tijdens contactmomenten. Zo zijn er ASSorti-leden die een vriend zoeken om samen iets leuks mee te doen of een lotgenoot om ervaringen mee te delen. Het doel blijft om cliënten op korte termijn zelfstandig met elkaar te laten afspreken of samen aan andere vrijetijdsinitiatieven te laten deelnemen.

Het is belangrijk om rekening te houden met elke unieke persoon en maatwerk te kunnen bieden. Daarom is dit aanbod enkel geldig voor volwassenen die begeleiding krijgen of hebben gehad van LSA.

KENNISMAKINGSKOFFER

Om het leggen van sociale contacten zo goed mogelijk te ondersteunen, is er een kennismakingskoffer samengesteld. Bestaande, nieuwe en aangepaste materialen rond het thema “kennismaking” (zoals hulpmiddelen, spelmateriaal en uitgewerkte documenten) worden in deze koffer verzameld en kunnen zowel door de LSA-begeleiders als door de werkgroepleden van ASSorti ingezet worden. Er wordt op deze manier zowel aan de noden van de begeleiders als aan die van de volwassenen met ASS tegemoetgekomen door autismevriendelijk werkmateriaal aan te bieden.

IMG_6322.jpg
MEER INFORMATIE

Voor meer informatie, neem contact op via 011/55 99 60 of ASSorti@wegwijs.stijn.be.