hands Together

BABBELGASSTEN

Ouders kunnen er nood aan hebben om ervaringen uit te wisselen over de zorg en opvoeding van hun kind(eren) met ASS. Ze willen zich verbonden voelen met andere ouders. Zij begrijpen immers wat het is om een kind met autisme te hebben. 

Gezinnen op onze wachtlijst of in begeleiding kunnen hiervoor gebruikmaken van de babbelgASStwerking. BabbelgASSten zijn ouders die reeds bij ons in begeleiding geweest zijn en graag hun steentje bijdragen aan onze werking.  Ze spreken één keer of meerdere keren af met het gezin dat hier nood aan heeft.                                                                                                     

Het doel van een babbelgASSt is niet om oplossingen en adviezen aan te bieden.  Wel om te luisteren, zonder te oordelen en samen een fijn gesprek te voeren.

Deze gesprekken zijn gratis, dankzij de inzet van vrijwillige babbelgASSten. 

MEER INFORMATIE

Meer informatie of een gesprek aanvragen kan via 011/55 99 60 of via vrijwilligers@wegwijs.stijn.be.