BLENDED HULPVERLENING

Blended hulpverlening is de combinatie tussen huisbezoeken en online hulp (zoals chat en videobellen), die elkaar opvolgen. Ze vormen één hulpverleningstraject.

Samen met de thuisbegeleid(st)er kan de cliënt, en/of zijn netwerk, inschatten of de inzet van online hulpverlening een meerwaarde is bovenop de huisbezoeken. Dit is individueel te bepalen en kan voor elk gezin anders zijn.

Blended hulp kan voor sommige cliënten en/of gezinnen bijdragen tot een meer kwaliteitsvolle hulpverlening op maat. Op deze manier sluit thuisbegeleiding aan bij actuele communicatievormen en de voorkeuren van personen met autisme. Deze toegankelijke en visuele manier van ondersteuning maakt ook taboe-geladen onderwerpen gemakkelijker bespreekbaar.

 

Ook voor de online hulp wordt een eigen bijdrage per sessie aangerekend.