two-children-sitting-down-playing-with-l

GIO (GLOBALE INDIVIDUELE ONDERSTEUNING)

Met Globale Individuele Ondersteuning (GIO) zet LSA in op jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme tot en met het eerste leerjaar. Er wordt ondersteuning aangeboden bij de overgangsmomenten zoals de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang, …

GIO biedt ondersteuning in de gewone kinderopvang of school zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen spelen, leren, vriendschappen sluiten…

Om die ondersteuning te realiseren, werken de ouders, de kinderopvang of school, de thuisbegeleidingsdienst en eventuele andere betrokkenen samen. Begeleiders of leerkrachten ontvangen ondersteuning in de aanpak van het autismegerelateerde gedrag en dit sluit aan op eventueel reeds aanwezige hulp. Na afloop van het GIO-traject is het de bedoeling dat zij zelf aan de slag kunnen gaan met de verkregen adviezen, zodat het kind zo goed als mogelijk kan deelnemen aan de reguliere kinderopvang of school.

Het GIO-traject geeft recht op maximaal 30 uur praktische ondersteuning en begeleiding binnen de kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar. De aard van deze ondersteuning wordt afgestemd op de specifieke noden, die zich in volgende modules kunnen bevinden:

  • ​Inzicht in autisme

  • Structuren van de leeromgeving

  • Communicatie en interactie

  • Emotie en gedrag

  • Adaptieve vaardigheden zoals eten, slapen, zindelijkheid, …

  • Spel en vrije tijd

  • Transitie/overgang


Zowel ouders als de kinderopvang of school kunnen een aanvraag doen naar Globale Individuele Ondersteuning. Belangrijk hierbij is dat beide partijen op de hoogte zijn en akkoord gaan met de aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op via