top of page

LSA is ontstaan vanuit een zelfhulpgroep en oudervereniging. De stichtings-vergadering van de oudervereniging vindt plaats op 1 oktober 1982 in Zutendaal. In 1985 wordt een vzw opgericht die de naam ‘Limburgse Stichting Autisme’ kreeg. Het doel is om meer kansen te scheppen voor thuisblijvende kinderen met autisme, hen op te vangen en vrij intensief te begeleiden, o.a. ook op het vlak van zelfredzaamheid. De hometraining van de vzw was ontstaan en werd gefinancierd door een DAC-project.

 

In 1987 wordt het eerste besluit op thuisbegeleiding geschreven en ontstaat de mogelijkheid om in iedere Vlaamse provincie een thuisbegeleidingsdienst te erkennen en subsidiëren.

Het zou echter nog tot mei 2000 duren vooraleer LSA een vergunning als thuisbegeleidingsdienst van het toenmalige Vlaams Fonds krijgt. Uitbreiding van middelen gebeurt in die periode maar zeer minimaal. Het Vlaams Fonds vraagt om de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in het DAC-project via middelen uitbreidingsbeleid te regulariseren. Dit heeft als gevolg dat ondanks uitbreidingsbeleid er verschillende jaren geen nieuwe personeelsleden bij komen. Wel krijgt de dienst nu eindelijk werkingsmiddelen die voordien volledig ontbraken. Het duurt nog tot 2004 vooraleer het DAC-project volledig is geregulariseerd.

 

Einde 2005 wordt na een lange verkenningsronde de beslissing genomen om vanaf 1 januari 2006 deel uit te maken van de koepelorganisatie vzw Stijn en einde 2006 wordt verhuisd naar een nieuwe locatie in Houthalen, waar ook Dienst Ambulante Begeleiding (DAB) is gehuisvest, eveneens een onderdeel van vzw Stijn. Er wordt gekozen om met 1 gezamenlijke Raad van Toezicht te werken voor beide entiteiten. Ook de uren voor secretariaat worden gepoold.

 

In 2009 verhuizen de diensten LSA en DAB naar de huidige locatie in Zonhoven genaamd “Wegwijs”. De reeds bestaande Raad van Toezicht van DAB en LSA wordt uitgebreid met DPA (Dienst Persoonlijke Assistent), die eveneens zijn intrek neemt in Wegwijs.

 

Samen met vzw Stijn wordt beslist om ook voor volwassenen met autisme en eventuele bijkomende beperkingen een woon- en dagopvang uit te bouwen. Met dat doel voor ogen krijgen we vanaf 2011 een erkenning als Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO). In oktober 2013 opent Residentie Vijverplein, een kleine, inclusieve woonsetting met 17 studio’s in Zutendaal. We starten met 7 bewoners.

Einde van 2015 openen we ook onze brasserie De Kapelanij, die tevens dienstdoet als dagopvang en waar we volwassenen met autisme mee inschakelen.

 

De overheid beslist in 2016 om de werkvorm thuisbegeleiding te laten opgaan in de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) en op 1 januari 2017 kantelen we ook effectief in en wordt het besluit op thuisbegeleiding opgeheven. We blijven echter resoluut kiezen voor onze provinciale, doelgroepspecifieke werking.

 

In bijna 40 jaar tijd is er veel veranderd. LSA biedt vandaag op verschillende manieren ondersteuning aan personen met autisme en hun netwerk. Zo is er al tientallen jaren begeleiding aan huis maar kunnen we de laatste jaren ook verblijf en dagbesteding aanbieden in Residentie Vijverplein en brasserie De Kapelanij.

Baby spelen met bouwstenen

HISTORIEK

LSA is ontstaan vanuit een zelfhulpgroep en oudervereniging op 1 oktober 1982. AL 40 jaar staan wij in om gezinnen en cliënten met autisme te ondersteunen in de thuissituatie.

bottom of page