Baby with Wooden Toy_edited.jpg

Voor een nieuw studie rond de ImPACT-training zijn wij op zoek naar jonge broertjes en zusjes van kinderen met ASS. 

De ImPACT-training is een oudertraining om de sociaal-communicatieve vaardigheden van uw kind extra te stimuleren. Tijdens de training leren ouders hoe ze sociale betrokkenheid, taal, imitatie en spel kunnen stimuleren bij hun kinderen tijdens dagelijkse routines. Onderzoek toonde reeds aan dat deze training effectief is voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). 

Kinderen die een oudere broer of zus hebben met ASS, hebben een hogere kans op het trager leren van sociaal-communicatieve vaardigheden. Daarom willen we in een nieuwe studie nagaan wat het effect is van de ImPACT-training wanneer het op heel jonge leeftijd (tussen de 9 en 18 maanden) wordt aangeboden aan deze kinderen. We hopen dat we op die manier latere moeilijkheden in de ontwikkeling (ten dele) kunnen voorkomen.

Als voorbereiding op het onderzoek, dat dit najaar van start gaat, zijn we op zoek naar enkele gezinnen aan wie we het programma nu al willen aanbieden, zodat de begeleiders ervaring kunnen opdoen met deze leeftijdsgroep.
 

WIE KAN DEELNEMEN?

  • De ImPACT-training wordt aangeboden aan ouders van een jonger broertje of zusje van een kind met ASS.

  • Het kindje moet tussen de 9 en de 18 maanden oud zijn bij de start van de begeleiding.

  • U mag nog niet eerder de ImPACT-training gevolgd hebben voor uw ouder kind met ASS.

WAT HOUDT DE DEELNAME IN?

  • U neemt deel aan een begeleiding van 12 sessies met uw kindje volgens de ImPACT-training.

  • De sessies vinden (indien mogelijk) wekelijks plaats bij u thuis en duren telkens een uur tot anderhalf uur. 

  • De begeleiding wordt geboden door een thuisbegeleider van LSA.

 

KOSTPRIJS

De deelname aan deze studie is in principe gratis.

U betaalt initieel zelf 5,43 euro per sessie aan LSA. 

De faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent betaalt, na afloop van alle sessies, het totaal betaalde bedrag aan u terug. 
 

BELANGRIJKE BIJKOMENDE INFO

Sommige sessies worden gefilmd zodat de begeleider feedback kan krijgen op haar toepassing van het ImPACT-training. Deze filmpjes worden niet gepubliceerd.

INTERESSE?

Wilt u deelnemen aan deze studie? Bezorg ons uw gegevens via lsa@wegwijs.stijn.be. We noteren uw gegevens op onze kandidatenlijst en we contacteren u begin september over een mogelijke deelname.

OPROEP
ImPACT-TRAINING VOOR BROERTJES EN ZUSJES VAN KINDEREN MET ASS