top of page
liga_banner.png

LIGA AUTISME VLAANDEREN 

Op 1 oktober 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht door de vier thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen.

Deze samenwerking bestond al jaren maar kreeg een nieuwe vorm om de autismespecifieke werking van de diensten ook op Vlaams niveau kracht bij te zetten. In een veranderend zorglandschap, waar doelgroepspecifiek werken steeds vaker onder druk staat, zet de Liga Autisme Vlaanderen wél expliciet in op autismespecifieke zorg. Op die manier wordt de opgebouwde expertise rond ASS nog verder versterkt. 

De Liga Autisme Vlaanderen heeft als doelen:

  • Versterken van de kwaliteitsvolle hulpverlening voor personen met autisme en hun netwerk.

  • Realiseren van Vlaanderen-brede projecten rondom autisme vanuit reële noden én aansluitend bij de nieuwe evoluties in de zorgsector.

  • Bundelen van krachten uit de professionele, autismespecifieke zorgsector.

PROJECTEN

CONTACT

De Liga Autisme Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen

 

Meer informatie over de concrete projecten en de werking van de Liga is terug te vinden via de website www.ligaautismevlaanderen.be.

Voor vragen kunt u terecht bij Jo Renty, coördinator Liga Autisme Vlaanderen, op info@ligaautismevlaanderen.be of 0492/23 41 46. 

bottom of page