liga_banner.png

LIGA AUTISME VLAANDEREN

Op 1 oktober 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht door de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen. Deze samenwerking bestond al jaren maar kreeg een nieuwe vorm om de autismespecifieke werking van de diensten ook op Vlaams niveau kracht bij te zetten. In een veranderend zorglandschap, waar doelgroepspecifiek werken steeds vaker onder druk staat, zet de Liga Autisme Vlaanderen wél expliciet in op autismespecifieke zorg. Op die manier wordt de opgebouwde expertise rond ASS nog verder versterkt. 

De Liga Autisme Vlaanderen heeft als doelen:

  • Versterken van de kwaliteitsvolle hulpverlening voor personen met autisme en hun netwerk.

  • Realiseren van Vlaanderen-brede projecten rondom autisme vanuit reële noden én aansluitend bij de nieuwe evoluties in de zorgsector.

  • Bundelen van krachten uit de professionele, autismespecifieke zorgsector.

 

Een aantal concrete projecten waar de Liga Autisme Vlaanderen zijn schouders onder zet:

De Liga Autisme Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen

 

Meer informatie over de concrete projecten en de werking van de Liga is terug te vinden via de website www.ligaautismevlaanderen.be.

Voor vragen kunt u terecht bij Jo Renty, coördinator Liga Autisme Vlaanderen op info@ligaautismevlaanderen.be of 0492 23 41 46. 

CONTACT

Limburgse Stichting Autisme

Donkweg 49

3520 Zonhoven

011 55 99 60

LSA@wegwijs.stijn.be

> Meer contactgegevens

MENU

Over ons

Zorgaanbod

Vormingen

Autisme

Liga Autisme Vlaanderen

MEER INFO

Nieuws

Werken bij LSA

Steun ons

Uw mening

GDPR/DRM

Links

Cookie Policy

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en kom meer te weten over autisme-gerelateerde thema's en schrijf je in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief 'Magassine'. 

label_Erkend_gesubsidieerd zw.png

Maakt deel uit van

© Limburgse Stichting Autisme 2020