top of page
kinderen lopen

ZOMERKAMPEN

Sinds 2018 organiseert de Liga Autisme Vlaanderen, telkens in samenwerking met een partnerorganisatie, zoals Jonge Helden, AFYA en Sport Vlaanderen, zomerkampen exclusief voor kinderen en jongeren met autisme én een normale begaafdheid.

Álle kinderen hebben recht op fijne vrije tijd!

Vrije tijdsinvulling verloopt bij veel kinderen en jongeren met autisme vaak wat moeilijker. Het veronderstelt namelijk heel wat vaardigheden, zoals sociale contacten aangaan, nieuwe dingen uitproberen, omgaan met veranderingen, … Daarom is het voor deze kinderen vaak minder vanzelfsprekend om deel te nemen aan reguliere kampen. Voor sommige kinderen met autisme lukt dit wel, mits een goede voorbereiding en ondersteuning tijdens het kamp; voor anderen is een regulier kamp moeilijk, omwille van téveel prikkels, téveel onvoorspelbaarheid, té grote groepen, …

De begeleidingsteams van deze kampen bestaan uit (sport)animatoren van de partnerorganisatie én medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten autisme. Ook vanuit de Limburgse Stichting Autisme engageren elk jaar verschillende thuisbegeleiders zich om kinderen en jongeren met autisme een leuke kampweek aan te bieden.

Meer informatie over de werking, deelname- en inschrijvingsvoorwaarden van deze zomerkampen is terug te vinden op de website www.ligaautismevlaanderen.be.

bottom of page