top of page
Baby spelen met bouwstenen

MISSIE EN VISIE

Limburgse Stichting Autisme en Dienst Ambulante Begeleiding zijn een deel van vzw Stijn en onderschrijven de missie en visie van Stijn vzw.

Limburgse Stichting Autisme en Dienst Ambulante Begeleiding zijn een deel van vzw Stijn en onderschrijven de missie en visie van Stijn vzw.

 

Dienst Ambulante Begeleiding en Limburgse Stichting Autisme, erkend als RTH dienst en vergunde zorgaanbieder, bieden professionele en kwaliteitsvolle begeleiding aan gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met:

 

 • een ontwikkelingsproblematiek

 • een verstandelijke handicap

 • een motorische handicap

 • een niet aangeboren hersenletsel

 • een stoornis in het autistisch spectrum.

 

LSA ondersteunt in Residentie Vijverplein bewoners op alle levensdomeinen, opdat de persoon een hoge mate van levenskwaliteit en zelfstandigheid kan ervaren.

 

MISSIE

Ieder persoon met een beperking verdient levenskwaliteit en de kans om een eigen weg te gaan.

Samen zoeken naar perspectief en het gevoel hebben dat het beter gaat, dat is wat we met onze begeleiding nastreven. Samen kijken we wat hiervoor nodig is. Hierbij gaan we uit van sterktes en mogelijkheden van elke persoon. 

 

VISIE

Hoe proberen we dit samen te bereiken?

 • We vertrekken vanuit je vragen, je zorgen en/of die van je ouders/je gezin.

 • We houden rekening met de behoeften, keuzes, wensen en draagkracht van jezelf, van gezinsleden.

 • We verkennen je mogelijkheden, houden rekening met beperkingen om zo te bouwen aan een leven dat zo normaal is als mogelijk en zo speciaal als nodig.

 • We streven er samen naar dat begeleiding overbodig kan worden.  

 

Dit alles doen we vanuit de kennis en expertise die de medewerkers hebben opgebouwd rond specifieke beperkingen. We werken aan expertise-opbouw door coaching en vorming, zowel intern als in samenwerking met externe organisaties. Interne samenwerking zorgt voor werkvoldoening van de medewerkers.

 

De medewerkers bieden een geëngageerde, hartelijke en deskundige begeleiding. Zij werken samen met andere diensten en organisaties uit diverse sectoren die betrokken zijn bij het gezin en de cliënt. Zo dragen we doelgroep specifieke expertise uit naar andere sectoren.

 

 • We hebben respect voor de persoon die je bent, je eigen keuzes, je levensovertuiging, je waarden en normen.

 • Eerlijkheid, echtheid, open communicatie en flexibiliteit zijn belangrijke waarden.

 • Beslissingen en verantwoordelijkheden blijven bij jou, wij nemen niet over. De begeleider geeft raad zodat je zelf de beste beslissingen kan nemen.

bottom of page