top of page
thuisbegeleiding_edited.jpg

NAZORGTRAJECT

Heb je in het verleden reeds thuisbegeleiding gehad en heb je opnieuw hulpvragen? Dan kan je gebruik maken van het nazorgtraject.

Personen die in het verleden reeds thuisbegeleiding hebben gehad en toch opnieuw geconfronteerd worden met ASS-gerelateerde problemen, kunnen zich opnieuw richten tot hun vroegere thuisbegeleid(st)er met deze hulpvraag. De cliënt moet niet opnieuw een wachttijd doorlopen.

Afhankelijk van de hulpvraag, wordt er beslist op welke manier we deze vraag kunnen opnemen:

KORT NAZORGTRAJECT

 • Korte, afgelijnde en concrete vraag.

 • Maximum 4 sessies binnen 6 maanden (aan huis, op de dienst, online/chat).

 • Kan 1 keer per kalenderjaar aangevraagd worden.

LANG NAZORGTRAJECT

 • Bredere vraag waarvoor langere begeleiding nodig is.

 • Kan in elke nieuwe levensfase aangevraagd worden (exclusief de “gewone” thuisbegeleiding):
  0-6 jaar, 6-12 jaar, 12-18 jaar,
  +18 jaar.
  Voorbeeld: Tot en met de verjaardag van 6 jaar behoort de cliënt bij de eerste leeftijdsfase. De dag na de verjaardag behoort de cliënt in de volgende leeftijdsfase.

 • Maximum 12 sessies binnen één jaar (aan huis, op de dienst, online/chat).

De cliënt kan niet zelf kiezen welk nazorgtraject hij/zij wenst aan te gaan. Afhankelijk van de hulpvraag, wordt deze beslissing genomen binnen het intern nazorgteam van LSA

NAZORGTRAJECT AANVRAGEN

Om een nazorgtraject aan te vragen, neemt de cliënt of zijn/haar netwerk contact op met de vroegere thuisbegeleid(st)er of met het secretariaat via 011 55 99 60. 

Op dit moment kan het nazorgtraject niet online aangevraagd worden. 

bottom of page