top of page
Baby spelen met bouwstenen

OVER LIMBURGSE STICHTING AUTISME

De Limburgse Stichting Autisme is een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en volwassenen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS), wonende in de provincie Limburg.

GEZINNEN MET EEN KIND MET ASS

We bieden opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere met de diagnose ASS. De hulpverlening is hier primair gericht op de ouders en hun hulpvragen. Dit kan gaan over specifieke problemen die te maken hebben met het autisme van het kind, zoals tekorten in communicatie, relaties, verbeelding, …, of over niet-specifieke problemen zoals bijvoorbeeld slaap-, eet-, gedrags- of zindelijkheidsproblemen. Indien nodig wordt ook het bredere netwerk, zoals broers en zussen, familie, de school of vrije tijdsinitiatieven, mee ondersteund.

JONGEREN OF VOLWASSENEN MET ASS

Aan jongeren of volwassenen met ASS bieden we ondersteuning in het dagelijkse leven. We ondersteunen hen in de verwerking van de diagnose, begeleiden hen in huishoudelijke taken, het werkveld of de vrije tijdsbesteding. Indien gevraagd wordt ook hier het netwerk betrokken.

Het opzet van de thuisbegeleid(st)er is om zichzelf overbodig te maken door ouders of de cliënt aan te leren om de autisme gerelateerde problemen aan te pakken. We geven hen voldoende inzicht in de autismeproblematiek en bieden handvaten aan zodat zij in de toekomst nieuwe problemen zelfstandig kunnen oplossen.

bottom of page