CONSULTMODULE

Thuisbegeleiding is erop gericht opvoedingsondersteuning aan te bieden aan personen met ASS en hun directe omgeving. Het is de bedoeling zichzelf overbodig te maken zodat de cliënt en/of de ouders, zonder hulp, verder het dagdagelijkse leven op zich kunnen nemen. Natuurlijk kan het gebeuren dat men met verdere vragen blijven zitten of dat er zich nieuwe problemen voordoen. Hiervoor kan men beroep doen op een consultmodule. Dit is een specifieke vorm van een heraanmelding.

Inhoudelijk sluit een consultmodule dus erg aan bij de thuisbegeleiding. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen. De voorwaarden om te kunnen starten met een consultmodule zijn:

  • De cliënt heeft reeds thuisbegeleiding gehad vanuit LSA.

  • De aanmelding kan ten vroegste 6 maanden na afronding van thuisbegeleiding of een andere consultmodule.

  • Er is een duidelijke en afgelijnde hulpvraag.

  • Deze hulpvraag kan opgenomen in een maximum periode van 1 jaar én in een maximum 12 sessies.

  • Deze begeleidingsvorm vindt plaats op onze dienst in Zonhoven (ambulante begeleiding).
    Uitzonderlijk kan er maximum 1 gesprek op een andere locatie doorgaan.

  • Er is een verkorte wachttijd voor consultmodules (tov thuisbegeleiding).

  • De consultmodule kan niet gecombineerd worden met de wachtlijst voor thuisbegeleiding.