THUISBEGELEIDING

Begeleiding aan huis

Binnen de thuisbegeleiding van LSA bieden we opvoedingsondersteuning aan personen met ASS en hun netwerk in de natuurlijke woon- en leefomgeving. Er wordt sterk ingezet op ASS, maar ook op bijkomende problematieken zoals AD(H)D, mentale retardatie, gedragsmoeilijkheden, agressie, angsten en problemen die secundair zijn aan het autisme zoals eetproblemen, zoeken van juiste dagbesteding, slaapmoeilijkheden, …

De thuisbegeleid(st)ers komen dus hoofdzakelijk bij gezinnen en/of cliënten aan huis. Daarnaast is het belangrijk om te observeren, ondersteuning te bieden en/of te overleggen met de omgeving van de persoon met ASS (opvang, school, werk, hobby’s, …). Hiervoor kunnen er zeker ook afspraken op verplaatsing plaatsvinden.

 

Ingaan op hulpvragen van de cliënt en zijn/haar netwerk

De thuisbegeleiding is vraaggericht. Dit betekent dat we ingaan op de specifieke hulpvragen van elk gezin of iedere cliënt en samen een plan op maat uitwerken. Elke leeftijdscategorie en elk gezin of cliënt vraagt zijn eigen aanpak. Een kant-en-klare aanpak van ASS voor iedereen bestaat immers niet. De thuisbegeleid(st)er maakt regelmatig tijd om de specifieke zorgvragen en noden van elke cliënt in kaart te brengen. We richten ons hierbij op de persoon met ASS, zijn/haar directe leefomgeving (ouders, brussen, …) en verdere netwerk (opvang, school, werk, hobby, …).

Verschillend in elke leeftijdsfase

De eerste ontwikkelingsjaren zijn erg belangrijk en bepalend voor elk kind. Binnen de vroeg-interventie richten we ons op de ondersteuning van ouders van jonge kinderen met (een vermoeden van) ASS en hun omgeving. Er kan gewerkt worden vanuit verschillende hulpvragen:

 • Stilstaan bij de emotionele verwerking van de diagnose(s)

 • In kaart brengen van de noden van de verschillende gezinsleden

 • Vergroten van kennis en inzicht ASS bij ouders

 • Stimuleren van een positieve opvoeding

 • Opstellen van ontwikkelingsdoelen rond communicatie, slapen, eten, …

 • Vergemakkelijken van overgangsmomenten tussen thuis - opvang - school -netwerk - …

 • Ondersteunen van transfer van aangeleerd gedrag

 • Installeren van netwerkfiguren

 • Afstemmen met gezinsleden, betrokken opvangfiguren en andere hulpverleners

 • Doorverwijzen, indien andere gespecialiseerde hulp meer aangewezen of aanvullend kan zijn

Naarmate de leeftijd van de kinderen met ASS stijgt, veranderen de hulpvragen van de gezinnen. Hoe ouder het kind, hoe meer het kind betrokken wordt in het begeleidingsproces. Toch blijven ouders een erg belangrijke partner binnen de thuisbegeleiding. Bijkomende hulpvragen van de cliënt en/of zijn netwerk kunnen zijn:

 • Vergroten van inzicht ASS bij cliënt en zijn netwerk

 • Bevorderen van zelfredzaamheid (hygiëne, voeding, huishoudelijke vaardigheden, …)

 • Vormen van een realistisch zelfbeeld met eigen sterktes en uitdagingen

 • Stimuleren van de zelfstandigheid

 • Ondersteunen van vriendschappen, relaties en seksualiteit

 • Zoeken van (aangepaste) vrijetijdsinvulling

 • Opvolgen van welbevinden en beleving bij cliënt en zijn netwerk

 • Ondersteunen van netwerk in omgang met cliënt (gedrag, grenzen stellen, …)

 • Uitbreiden van netwerk

In de ondersteuning voor volwassenen richt de thuisbegeleid(st)er zich op de cliënt en zijn/haar hulpvragen. Samen bekijken we hoe we het netwerk (partner, kinderen, ouders, brussen, …) en de omgeving (werk, hobby, dagbesteding, …) in het begeleidingstraject kunnen betrekken. Zowel cliënten die alleen wonen, samenwonen als cliënten die wonen met ondersteuning kunnen door onze thuisbegeleidingsdienst begeleid worden. We kunnen samenwerken rond volgende hulpvragen:

 • Zoeken naar en ondersteunen van geschikte dagbesteding of geschikt werk

 • Zicht krijgen op sterktes en noden op het vlak van wonen

 • Bevorderen van de zelfstandigheid (huishouden, administratie, …)

 • Stimuleren van (aangepaste) vrijetijdsbesteding

 • Ondersteunen van relaties

 • Uitbouwen van sociaal vangnet

 • Afstemmen met netwerk en andere betrokken hulpverleners

Lees hier onze onthaalbrochure.

Familie tijd

De hulp van LSA zorgde ervoor dat we iemand langs ons hadden staan die begreep hoe moeilijk ons gezin het had.