Een terugblik naar het congres 'Autismevriendelijk Vlaanderen'

Bijgewerkt op: 1 aug.


Op donderdag 19 mei vond het congres 'Autismevriendelijk Vlaanderen' van de Liga Autisme Vlaanderen plaats. Men richtte de schijnwerpers op de brug tussen praktijk en wetenschap en de wisselwerking hiervan.


Op donderdag 19 mei 2022 trotseerden 24 begeleidsters van de Limburgse stichting autisme bijzondere weeromstandigheden om aanwezig te zijn op het congres Autismevriendelijk Vlaanderen 2022. Er werd afgesproken in Zonhoven om van daaruit met de bus richting Tour & Taxis in Brussel te gaan. Door de verkeersomstandigheden in de ochtend misten we de verwelkoming en introductie door Jo Renty, coördinator Liga Autisme Vlaanderen. We waren echter nog net op tijd voor de wetenschappelijke inzichten rond autismevriendelijke ondersteuning gegeven door Dr. Chloè Bontinck. Hier waren we als thuisbegeleidsters wel erg nieuwsgierig naar de resultaten van de onderzoeken naar diepe druk en globale individuele ondersteuning en de evaluaties rond de online hulpverlening binnen de thuisbegeleiding en de autisme chat. Allemaal onderzoeken en evaluaties waar veel van onze thuisbegeleidsters aan mee werkte.


Vervolgens was het tijd voor het volgende thema: de chathulp voor personen met autisme. Is dit een noodzaak of meerwaarde? Michiel Tyncke (coördinator Autisme Chat) en Kathleen Peeters (Tanderuis vzw) maakte ons aan de hand van een boeiend chatgesprek duidelijk wat de voordelen van een chatgesprek zijn.


Voordat we mochten aanschuiven voor een welverdiende koffie, werden we verrast door een videoboodschap van gewezen minister Wouter Beke (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).


Daarna was Dr. Anna van der Miesen (kennis-en zorgcentrum genderdysforie, Amsterdam UMC) aan het woord. Zij kwam ons meer vertellen over autisme en genderdiversiteit. We leerde dat meer dan 1 op de 100 gender incongruente mensen ASS heeft en dat een individuele aanpak binnen de hulpverlening een noodzakelijk goed is.


Na de presentatie van Dr. Anna van der Miesen, werden we door de catering ter plaatse verwend met lekkere wraps en broodjes om onze buikjes goed te vullen. Op deze manier hadden we terug voldoende energie om met volle aandacht te luisteren naar de uiteenzetting van de sprekers in de namiddag.


Dr. Peter Vermeulen (Sterkmakers in autisme/Autism in context) bijtte de spits af. Hij gaf een voordracht over autisme en de “Theory of Own Mind”. Deze theorie stelt het vermogen voor om de eigen gedachten, gevoelens, ideeën, overtuigingen en verwachtingen te lezen en te begrijpen. Dr. Vermeulen vertelde ons dat veel interventies binnen de hulpverlening gericht zijn op de ‘Theory of Mind’ (de ander leren begrijpen), maar je kan mentale toestanden bij de ander pas begrijpen als je ze bij jezelf begrijpt. Als mensen met autisme het moeilijk vinden om de mind van anderen te lezen, kunnen ze dan ook de eigen mind moeilijk lezen? Studies lijken aan te tonen van wel. “Individuals with autism may have greater difficulty representing their own beliefs than the beliefs of other people” (Williams & Happé, 2010).


Na de ‘Theory of Own Mind’ van Dr. Peter Vermeulen, was het tijd voor Martine Thys (Participate! Autisme). Zij kwam een voorstelling geven van Dynamo, een app om zicht te krijgen op je energiebalans.


Vervolgens nam Dr. Claudia Emck (Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam) het woord. Zij kwam ons meer vertellen over de rol van motoriek, balans en bewegingsinterventies bij personen met autisme. We leerde dat de grof motorische vaardigheden bij kinderen met ASS zwakker is. Dit kunnen we verklaren aan de hand van neurobiologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren. Sportstimulering, buiten spelen en psychomotorische diagnostiek en interventies kunnen er voor zorgen dat een inactieve levensstijl en gezondheidsproblemen verminderd worden. Dr Claudia Emck gaf ook weer welke bewegingsinterventies zinvol kunnen zijn, zoals danstherapie, yoga en mindfulness, balanstraining en sport- en bewegingsactiviteiten.


Als afsluiting mochten we kennis maken met Mario De Koninck (cartoonist AAaRGh). Via een interview kwamen we meer te weten over zijn leven met ASS, waarbij humor een belangrijke rol speelt. Speciaal voor dit congres maakte hij ook enkele cartoons, allen gelinkt aan de inhoud van de dag.


- Geschreven door Frauke U, thuisbegeleidster regio Genk.

1 weergave0 opmerkingen