VORMINGEN VOOR SCHOLEN

Elke school komt dagelijks in contact met leerlingen met autisme. Als leerkracht of zorgend onderwijspersoneel probeer je je zo goed mogelijk aan te passen. Om leerkrachten en onderwijzend personeel hierin te ondersteunen, organiseren we enkele keren per schooljaar een (thema)vorming voor scholen.

 

Tijdens de basisvorming autisme leggen we de basisbegrippen omtrent autisme uit. Tips en adviezen worden aangehaald om toe te passen in de school of klas.

De themavormingen van autisme en prikkelgevoeligheid en autivriendelijke speelplaats beantwoorden de vragen en noden rond deze thema's. Uitleg, tips en adviezen rond het thema worden aangehaald en besproken.

 

Hoe is het voor een persoon met autisme om op prikkels te reageren? Hoe beleeft hij zijn omgeving? Hoe werken zijn hersenen en welke reacties komen eruit voort? Met het belevingsparcours voor scholen en professionelen ervaar je zelf hoe het is om te leven met autisme.

Een infoavond met algemene uitleg rond het autismespectrumstoornis. Met de vertoning van de documentaire "De wereld in mijn hoofd" van de Liga Autisme Vlaanderen. Iedereen is welkom!

Met de webinar 'Wat is autisme?' willen we iedereen bewust maken van de kenmerken van autisme, gekoppeld aan enkele praktische tips.

Scholen die specifiek willen werken rond een bepaalde casus of een thema waarmee ze binnen hun werkveld vastlopen, kunnen ook een beroep doen op onze vormingen op maat.