AUTIVRIENDELIJKE SPEELPLAATS

Een speelplaats met spelende of pratende kinderen kan voor een leerling met autisme heel druk zijn. Er is vaak veel te zien en te horen.

Tijdens de vorming geven we adviezen hoe je de indeling van de speelplaats kan aanpassen of hoe je een pauze kan verduidelijken.

Dit is een themavoormiddag voor leerkrachten, ON-begeleiders, zorgleerkrachten en ondersteunend personeel.

KOSTPRIJS

45 euro per deelnemer.

INSCHRIJVEN

Van zodra de nieuwe data bekend zijn voor 2022, worden deze hier bekend gemaakt. Hou onze website hiervoor in de gaten!