9TI0ZIZ%RwesTLL2WR2s4g_thumb_32c3.jpg

BEGELEIDER (M/V) RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEOMSCHRIJVING

LSA ondersteunt volwassen personen met een autisme spectrum stoornis, al dan niet met een bijkomende mentale beperking. In het centrum van de gemeente Zutendaal hebben we een woonopvang gerealiseerd voor 17 bewoners, die elk in een individuele studio verblijven. Er is 24u per dag personeel aanwezig om de nodige woonondersteuning te voorzien.

Voor onze vestiging zijn we op zoek naar een begeleider (m/v) met ervaring in het begeleiden van mensen met autisme. De begeleid(st)er zorgt voor de nodige ondersteuning van de bewoners met autisme, dit zowel voor wat betreft het wonen als de dagbesteding.

PROFIEL

 • Diploma in een menswetenschappelijke richting, bij voorkeur bachelor ergotherapie of orthopedagogie

 • Zeer grondige kennis van autisme en ervaring in begeleiding van personen met ASS (al dan niet met bijkomende problematieken)

 • Vroege, late diensten en weekendwerk vormen geen probleem

 • Respectvol omgaan met personen met (of zonder) handicap

 • Hartelijk en geëngageerd zijn

 • Een open communicatie voeren

 • Betrouwbaar en integer zijn

 • Kunnen samenwerken

 • Methodisch en systematisch werken

 • Flexibel zijn

 • Evenwichtig zijn

 • Creatief zijn in dagbesteding is een pluspunt

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES

 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten

 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen

 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....

 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)

 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen

 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES

 • Contactvaardig zijn

 • Zelfstandig werken

 • Samenwerken als hecht team

 • Omgaan met stress

 • Regels en afspraken nakomen

ONS AANBOD

 • Een veelzijdige en uitdagende job in een dynamisch team

 • Afwisselend takenpakket zowel in woonondersteuning als daginvulling

 • Een contract van minimaal 30u per week (bespreekbaar) tot einde 2021 met optie verlenging en/of vast contract bij positieve evaluatie.

 • Bezoldiging volgens barema PC319.01

 • Uitgebreide mogelijkheden tot vorming, zowel intern als extern

PLAATS TEWERKSTELLING

Schoolstraat 1, 3690 Zutendaal

> Bekijk op kaart

> Functieprofiel begeleider woonvorm

HOE SOLLICITEREN

Via e-mail naar Bjorn Ramaekers: lsa.bjornR@wegwijs.stijn.be

Solliciteren met CV en motivatiebrief.

 

Via het sollicitatieformulier.


Sollicitaties tot en met 6 januari 2021