VORMINGEN VOOR GEZINNEN

Een kind met autisme heeft een impact op het hele gezin. Met ons ondersteuningsaanbod voor gezinnen richten we ons op de meest betrokkene.

De oudercursus is een basisvorming autisme waarbij ouders kennismaken met de belangrijkste kenmerken. Er worden tips en adviezen gegeven rond de dagelijkse omgang met je kind.

Omdat ook vaak grootouders worden ingeschakeld bij de opvang van kinderen, bieden we een grootoudercursus aan. Er wordt onder andere stil gestaan bij de kenmerken van ASS en er worden concrete tips gegeven.

De ImPACT-training helpt ouders van jonge kinderen met ASS om de sociale betrokkenheid, de taal, imitatie en spel te stimuleren. ImPACT staat voor 'Improving Parents As Communication Teachers', ofwel 'ouders versterken als lesgevers in communicatie'.

De brussenwerking is er voor broers en/of zussen van kinderen met ASS. Heb jij een broer of zus met autisme en wil je hier meer over leren? Heb je het gevoel dat je je altijd moet aanpassen? Wil je ook eens wat positieve aandacht en andere brussen leren kennen?

Hoe is het voor een persoon met autisme om op prikkels te reageren? Hoe beleeft hij zijn omgeving? Hoe werken zijn hersenen en welke reacties komen eruit voort?

Met het belevingsparcours ervaar je zelf hoe het is om te leven met autisme.

Een infoavond met algemene uitleg rond het autismespectrumstoornis. Met de vertoning van de documentaire "De wereld in mijn hoofd" van de Liga Autisme Vlaanderen. Iedereen is welkom!

De Babbelbox is een praatmoment over een bepaald thema dat aansluit bij autisme. Tijdens deze Babbelbox kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen met elkaar in het bijzijn van een begeleider.

Met de webinar 'Wat is autisme?' willen we iedereen kennis laten maken met de kenmerken van autisme, gekoppeld aan enkele praktische tips.