Arts die Hand van de Patiënt

VORMINGEN VOOR PROFESSIONELEN

Als dienstverlener kom je vaak in contact met personen met autisme en hun netwerk. Ouders van een kind met autisme kloppen in eerste instantie bij jou aan wanneer ze pas de diagnose hebben gekregen. Of een volwassene heeft vragen over zijn of haar dagelijkse routine. Om je te helpen om jouw hulpverlening aan te passen naar de noden van de cliënt, organiseren we ook vormingen voor professionelen.

Hoe is het voor een persoon met autisme om op prikkels te reageren? Hoe beleeft hij zijn omgeving? Hoe werken zijn hersenen en welke reacties komen eruit voort? Met het belevingsparcours voor scholen en professionelen ervaar je zelf hoe het is om te leven met autisme.

Een infoavond met algemene uitleg rond het autismespectrumstoornis. Met de vertoning van de documentaire "De wereld in mijn hoofd" van de Liga Autisme Vlaanderen. Iedereen is welkom!

Met de webinar 'Wat is autisme?' willen we iedereen laten kennismaken met de kenmerken van autisme, gekoppeld aan enkele praktische tips.

Diensten die specifiek willen werken rond een bepaalde casus of een thema waarmee ze binnen hun werkveld vastlopen, kunnen ook een beroep doen op onze vormingen op maat.