top of page
Kinderen handen opsteken

VORMINGEN VOOR SCHOLEN

Elke school komt dagelijks in contact met leerlingen met autisme. Als leerkracht of zorgend onderwijspersoneel probeer je je zo goed mogelijk aan te passen. Om leerkrachten en onderwijzend personeel hierin te ondersteunen, organiseren we enkele keren per schooljaar een (thema)vorming voor scholen.

Kinderen handen opsteken

BASISVORMING AUTISME

De basisbegrippen omtrent autisme komen aan bod. Krijg tips en adviezen om toe te passen in de school of klas.

Kinderen in speeltuin

AUTIVRIENDELIJKE

SPEELPLAATS

Themavoormiddag over hoe je een speelplaats en pauzes autivriendelijk kunt maken.

prikkelgevoeligheid.png

AUTISME EN PRIKKELGEVOELIGHEID

Themavoormiddag over hoe kinderen met ASS prikkels ervaren, verwerken en hoe je als leerkracht hiermee omgaat.

BASISVORMING AUTISME

De basisbegrippen betreffende autisme worden aangehaald en verduidelijkt op een interactieve manier. Tips en adviezen worden aangehaald om zelf toe te passen in de klas en je beleeft zelf autisme door middel van de auti-bril.

Deze vorming is voor leerkrachten, GON-begeleiders, zorgleerkrachten en ondersteunend personeel.

PRAKTISCH

Moment: Een volledige dag, van 9u30 tot 16u30

Locatie: Limburgse Stichting Autisme, Donkweg 49, 3520 Zonhoven

Kostprijs: 95 euro per deelnemer (broodjeslunch inbegrepen)

Op dit moment is er geen volgende basisvorming voor onderwijzend personeel gepland.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie binnenkort.

Basisvorming autisme
AUTIVRIENDELIJKE SPEELPLAATS

Een speelplaats met spelende of pratende kinderen kan voor een leerling met autisme heel druk zijn. Er is vaak veel te zien en te horen.

Tijdens de vorming geven we adviezen hoe je de indeling van de speelplaats kan aanpassen of hoe je een pauze kan verduidelijken.

Dit is een themavoormiddag voor leerkrachten, ON-begeleiders, zorgleerkrachten en ondersteunend personeel.

PRAKTISCH

Moment: Een voormiddag, van 9u30 tot 12u00

Locatie: Limburgse Stichting Autisme, Donkweg 49, 3520 Zonhoven

Kostprijs: 45 euro per deelnemer

Op dit moment is er geen volgende themavoormiddag gepland.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie binnenkort.

Autivriendelijke speelplaats
AUTISME EN PRIKKELGEVOELIGHEID

Kinderen met autisme hebben vaak last van prikkelgevoeligheid. Prikkels worden bij hen op een andere manier gefilterd. In een drukke klas kunnen ze hier nogal eens last van hebben. Dit kan zich uiten in moeilijk gedrag of uitbarstingen.

Tijdens de themavoormiddag geven we uitleg over hoe kinderen met autisme prikkels verwerken en geven we specifieke tips en adviezen om te kunnen omgaan met prikkels in de klas.

 

PRAKTISCH

Moment: Een voormiddag, van 9u30 tot 12u00

Locatie: Limburgse Stichting Autisme, Donkweg 49, 3520 Zonhoven

Kostprijs: 45 euro per deelnemer

Op dit moment is er geen volgende themavoormiddag gepland.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie binnenkort.

Autism en prikkelgevoeligheid
bottom of page