top of page
Baby spelen met bouwstenen

VZW STIJN

Vzw Stijn is een netwerk van diensten en organisaties dat instaat voor thuisbegeleiding, dag- en woonopvang voor personen met een beperking en aanvullend voor andere mensen die behoefte hebben aan (chronische) zorg.

Vzw Stijn komt in het bijzonder op voor mensen met de grootste zorgbehoefte en complexe problematieken. Ook ontwikkelingsstimulatie en onderwijs (op maat) wordt aangeboden door het netwerk. Het aanbod beperkt zich niet enkel tot zorg in de enge betekenis, maar richt zich ook op maatschappelijke uitdagingen zoals huisvesting, werkgelegenheid, sociale contacten, vrijetijdsbesteding, onderwijs, ...

Een zeer goede kwaliteit van zorg, ondernemerschap, innovatie op allerlei vlak en een wetenschappelijke onderbouw van het handelen zijn voor vzw Stijn tevens belangrijke speerpunten. De zorg- en hulpverlening is gericht op kwaliteit van leven, het welbevinden, de vorming en de ontwikkeling / groei van (toekomstige) cliënten. Vzw Stijn streeft hierbij naar meer integratie alsook multidisciplinair en intersectoraal samenwerken. Het netwerk gaat actief en creatief op zoek naar nieuwe, externe partners om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en oplossingen te zoeken voor huidige en toekomstige zorg- en onderwijsvragen.

Meer info is terug te vinden op de website www.stijn.be.

bottom of page