top of page
Moderne kantooromgeving

WE GO TO WORK

LSA ondersteunt personen met autisme in het zoeken naar werk, in samenwerking met GTB.

IT'S HEALTY TO WORK ​

Sinds december 2020 zijn wij de nieuwe partner van het outreach-project ‘We Go To Work’ van GTB, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Het doel van dit project is om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten voor personen met een kwetsbaarheid in werken omwille van gezondheidshinder of arbeidsbeperking.

We bundelen onze krachten met GTB om burgers die momenteel geen betalend werk hebben en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt, te ondersteunen richting werk. GTB met zijn ervaring rond werk/opleiding voor personen met een arbeidsbeperking. LSA met zijn expertise omtrent autisme.

We doen dit vrijblijvend en drempelverlagend. De cliënt stelt de vraag en we werken samen, op maat en op het tempo van de cliënt. Dit houdt in dat de We Go To Work-medewerkers huisbezoeken doen bij de cliënten thuis, maar ook dat de GTB medewerker bijvoorbeeld zitdagen heeft op onze dienst. Voor de cliënt zijn deze sessies gratis.

WAT KUNNEN CLIËNTEN VERWACHTEN?

We zoeken samen met jou naar wat jouw drempels zijn om te werken, wat je nodig hebt om te kunnen gaan werken, geven informatie over werk, enz. Wat is nodig om een eerste stapje richting werk te zetten? Dit zonder enige druk: jij bepaalt het tempo! Achter de schermen werken we ook aan hulpmiddelen om deze stap naar werk te vergemakkelijken.

 

Ervaar je zelf ook als persoon met ASS dat het moeilijk is om de stap naar werk te zetten. Neem dan vrijblijvend contact op melissa.winters@wegwijs.stijn.be.

Logo ESP lang.png
bottom of page