top of page
Baby spelen met bouwstenen

WIE ZIJN WIJ?

LSA is multidisciplinair samengesteld. Onze begeleiders hebben een bachelordiploma (toegepaste psychologie, ergotherapie, orthopedagogie, maatschappelijk werk, …) of masterdiploma (orthopedagogie, klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, schoolpsychologie, …) en hebben reeds verschillende jaren expertise opgebouwd in werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Er wordt sterk ingezet op vorming rond autisme, maar ook op bijkomende problematieken zoals AD(H)D, gedragsmoeilijkheden, agressie, angsten en problemen die secundair zijn aan het autisme zoals eetproblemen, slaapmoeilijkheden, zindelijkheidsproblemen, …
Verder hebben onze medewerkers een uitstekende kennis van de sociale kaart autisme in Limburg waardoor er meteen correct doorverwezen kan worden naar de juiste dienst.

> Organogram ambulante diensten Wegwijs

bottom of page