top of page
LSA Thuisbegeleiding en ondersteuning
LIMBURGSE STICHTING AUTISME

THUISBEGELEIDING & ONDERSTEUNING

Thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS), binnen de provincie Limburg.

LSA biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere met de diagnose ASS. Maar ook jongeren en volwassenen met ASS bieden we ondersteuning in het dagelijkse leven. 

Daarnaast hebben we een uitgebreid ondersteuningsaanbod waar men vóór, tijdens of na de thuisbegeleiding gebruik van kan maken. Men kan al gebruik maken van het ondersteuningsaanbod wanneer de cliënt op de wachtlijst staat.

Dankzij de thuisbegeleiding van LSA stapte ik in de wereld van mijn kind met autisme. Ik zag in wat hem zo bijzonder maakte en hoe ik kon inspelen op zijn specifieke noden.
Thuisbegeleiding van LSA

ZORGAANBOD

LSA focust zich in eerste instantie op begeleiding en ondersteuning van cliënten en gezinnen met kinderen en jongeren met ASS.

Ondersteuningsaanbod van LSA

ONDERSTEUNING

Sta je al een ruime tijd op de wachtlijst voor thuisbegeleiding? Je kan nú al gebruik maken van ons ondersteuningsaanbod, waarbij we je alvast verder helpen.

Zorgaanbod

BEGELEIDING AANVRAGEN

Heb jij of je kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) en heb je begeleiding en ondersteuning aan huis nodig? Vraag dan thuisbegeleiding aan.

Liga autisme vlaanderen

LIGA AUTISME VLAANDEREN

In 2017 werd door de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. De taak van de Liga Autisme Vlaanderen is om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op het vlak van beleid als op het vlak van uitvoering. 

bottom of page