top of page
thuisbegeleiding_edited.jpg

BEGELEIDING AANVRAGEN

Heb jij of je kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) en heb je begeleiding en ondersteuning aan huis nodig? Dan kan je thuisbegeleiding van LSA aanvragen. 

HOE VERLOOPT EEN AANMELDING?

1

Aanmelden

De aanmelding gebeurt via het aanmeldingsformulier
of telefonisch via 011 55 99 60Tijdens de aanmelding worden basis- en contactgegevens gevraagd.

2

3

4

Gegevensverwerking

Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, worden jouw gegevens verwerkt. Een diagnoseattest- of verslag wordt opgevraagd en aan jouw dossier toegevoegd.

 

Wachtlijst

Wanneer we een geldig diagnoseverslag hebben ontvangen, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. 

De wachttijd is afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de regio waar hij/zij woont. In tussentijd kunnen ouders, partners of het betrokken netwerk adviezen krijgen via ons ondersteunend aanbod.

Start thuisbegeleiding

Wanneer de cliënt aan de beurt is, wordt hij/zij gecontacteerd door de begeleid(st)er die zal opstarten. Dit is een vaste begeleid(st)er die 1 tot 2 keer per maand aan huis komt voor begeleiding en ondersteuning.

> Bekijk hier onze begeleidingsprocedure.

Aanmeldingsprocedure 2.png

THUISBEGELEIDING AANVRAGEN
 

Heb je (pas) een diagnose ASS gekregen en heb je nog nooit thuisbegeleiding gehad? 

Thuisbegeleiding kan worden aangevraagd via het online aanmeldingsformulier. Met een aanmelding staat de cliënt of het kind nog niet op de wachtlijst. De gegevens worden eerst intern verwerkt.

Gelieve de volgende documenten bij de hand te houden tijdens de inschrijving:

Rijksregisternummer van het kind/de persoon waarvoor de aanmelding gedaan wordt.

- Diagnoseverslag of -attest (digitaal) van de bevestiging van (het vermoeden van) autisme.

Aanmelding kind

Ik ben een ouder en ik wil mijn kind met ASS aanmelden.

Aanmelding persoon met ASS

Ik ben een persoon met ASS en ik wil zelf een aanmelding doen.

Aanmelding door hulpverlener

Ik ben een hulpverlener en ik wil een kind, jongere of volwassene met ASS aanmelden.

Aanmelding GIO (Globale Individuele Ondersteuning)

Ik ben een hulpverlener en ik wil een kind, jongere of volwassene met ASS aanmelden.

IN HET VERLEDEN REEDS THUISBEGELEIDING GEHAD?

Personen die in het verleden reeds thuisbegeleiding hebben gehad en toch opnieuw geconfronteerd worden met ASS-gerelateerde problemen, kunnen zich opnieuw richten tot hun vroegere thuisbegeleid(st)er via het nazorgtraject.

> Lees meer

Aanmeldingsformulieren
bottom of page