top of page
Baby spelen met bouwstenen

LINKS

De links onderaan zijn een greep van de diensten of verbanden waar LSA mee samenwerkt.

Thuisbegeleidingsdiensten Autisme in Vlaanderen:

 

Diensten Autisme:

 

Vlaamse Agentschap voor personen met een handicap:

 

Samenwerkingsverbanden:

Dubbeldiagnose Limburg

De werkgroep van Team Zorgtraject Dubbeldiagnose bracht informatie rond de doelgroep verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen samen. Het team Zorgtraject is een samenwerkingsverband tussen GGZ en VAPH-actoren. De website tracht enkele vragen te bundelen en het hulpverleningsaanbod voor deze doelgroep overzichtelijk weer te geven.

bottom of page