top of page
autisme begeleiding bij kind

(Een vermoeden van) autisme bij jonge kinderen

Begeleiding en ondersteuning aan ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar met een (vermoeden van) autisme

Vertoont jouw kind kenmerken van autisme? Is de diagnose van autisme reeds vastgesteld bij je kind of is het diagnosetraject pas gestart? De Vroegbegeleiding biedt ondersteuning en begeleiding aan ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar met (een vermoeden van) autisme.

Wat houdt de thuisbegeleiding in?

De eerste ontwikkelingsjaren zijn erg belangrijk en bepalend voor elk kind. Is er slechts sprake van kenmerken van autisme bij je kind? Of is er reeds een diagnose autisme vastgesteld? Binnen de vroegbegeleiding richten we ons op de ondersteuning van ouders van jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun omgeving.

 

Hierbij staan verschillende begeleidingsdoelstellingen centraal:

  • Het vergroten van de kennis en inzicht van autisme bij de ouders

  • Het begrijpen van je kind en zijn of haar gedrag en specifieke noden en behoeften (psycho-educatie)

  • Het stimuleren van de communicatieve vaardigheden

  • Het ontwikkelen van de spelvaardigheden

  • De ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Het bieden van structuur en organisatie binnen het gezin

  • Het in kaart brengen van de noden van elk gezinslid

  • Het afstemmen met gezinsleden, betrokken opvangfiguren en andere hulpverleners

  • Stilstaan bij de emotionele verwerking van de diagnose

​De begeleiding is tijdelijk en op maat van elke cliënt. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvragen die er zijn. 

Praktische info

Als gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen spreken we de momenten en de frequentie van de huisbezoeken af.  De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals de kinderopvang, school, artsen, therapeuten…

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB).

Aanvragen
bottom of page